Over SMILE

Geschreven door Ralph Mak op 27 oktober 2019

RKHSV wil een vereniging zijn die meer doet dan het aanbieden van voetbal. De vereniging wil een “open club” zijn, die ook open staat voor kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Om een onderscheid te maken tussen het regulier sportaanbod van RKHSV en het aanbod voor kwetsbare doelgroepen is stichting SMILE (Sport, Meet, Integration, Lifestyle, Enjoy) opgericht. SMILE is een verbindingsproject waar sport, elkaar ontmoeten in een andere omgeving en integratie centraal staat. Door het bevorderen van een gezonde(re) levensstijl en het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt kan “positieve gezondheid” ofwel “positive health” gecreëerd worden. Het SMILE-concept sluit daarbij aan bij het coalitieakkoord “Maastricht onbegrensd en ontspannen 2030”.