Tai Chi

Geschreven door Ralph Mak op 28 augustus 2021

*** Voor Engels/For English: see below ***

Tai Chi is een combinatie van eeuwenoude ontspannings- en gezondheidstechnieken zoals soepelheids- en ademhalingsoefeningen en ook meditatieve trainingen. Het is een opeenvolging van bewegingen die rustig, traag en continu worden uitgevoerd.

We weten dat beweging gezond is en leidt tot een beter gevoel, opgewektheid en frisser denken.

Enkele uitwerkingen met betrekking tot de gezondheid:

  • Het leert je aandacht brengen naar het hier en nu, bewust aanwezig zijn (Mindfulness).
  • Ademhaling verloopt traag en natuurlijk.
  • De regelmaat of het continue zorgt voor een rustig effect.
  • Je krijgt controle over je beweging en je evenwicht.
  • Je ontwikkelt het gewaarworden, waarbij én de hersenen én het lichaam in een actieve aandacht verkeren en reageren.

Je hebt geen speciale kleding of uitrusting nodig. Kleding en/of schoeisel dat je prettig zit is voldoende.

SMILE heeft de ervaren Tai Chi docente Barbara Schenk bereid gevonden om op de dinsdagochtend een cyclus van 10 weken de Tai Chi-lessen te verzorgen. Barbara geeft al vele jaren les en is zelf in Tai Chi onderwezen door onder andere de vooraanstaande tai chi-master Benjamin Ping Jeng Lo. Gedurende de tijd dat ze in Amerika en Azië woonde heeft ze veel ervaringen opgedaan die ze nu bij haar leerlingen in praktijk brengt. 

Wanneer en waar?
Vanaf 14 september elke dinsdag van 10.00 -11.00 uur (groep 1) en 11.30-12.30 uur (groep 2) in de kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Tai Chi cyclus van 10 lessen kost €50,00. Losse lessen in een cyclus €6,00. Na afloop van de les ontvangt iedere deelnemer een kopje koffie en kan er nagepraat worden over de opgedane Tai Chi ervaringen.

Aanmelden
U kunt zich nu aanmelden voor de 1e cyclus. Aanmelden kan via info@smile043.nl. Per les kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen, meld u snel aan, want vol is vol.

_________________________________________________________

Tai Chi is a combination of very old relaxation and health techniques like flexibility and breathing exercises and also meditative workouts. It is a sequence of movements that are performed quietly, slowly and continuously.

We know that exercise is healthy and leads to a better feeling, cheerfulness and fresher thinking.

Some effects with regard to health:

  • It teaches you to bring attention to the here and now, consciously present (Mindfulness).
  • Breathing is slow and natural.
  • The regularity or the continuous creates a calm effect.
  • You gain control over your movement and your balance.
  • You develop the sensation, where both the brain and the body in an active attention and react.

You do not need any special clothes or equipment. Clothing and /or footwear that you are comfortable with is sufficient.

SMILE has found the experienced Tai Chi teacher Barbara Schenk willing to provide the Tai Chi lessons on tuesday mornings for a 10-week cycle. Barbara has been teaching for many years and has been taught tai chi herself by, among others, the prominent tai chi master Benjamin Ping Jeng Lo. During the time she lived in America and Asia, she has gained many experiences that she now puts into practice with her students.

When en where?
From 14 September every Tuesday from 10.00 -11.00 (group 1) and 11.30 – 12.30 (group 2) in the canteen of Sportpark Heugem, on the Gronsvelderweg. The Tai Chi cycle of 10 lessons costs €50.00. Individual lessons in a cycle €6,00. After the lesson, each participant receives a cup of coffee and can talk about the Tai Chi experiences.

Announce
You can now sign up for the 1st cycle. You can register via info@smile043.nl. A maximum of 10 students can participate per lesson, sign up quickly, because full is full.