Yoga

Geschreven door Ralph Mak op 28 augustus 2021

*** Voor Engels/For English: see below ***

Yoga leert ons lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen. De oefeningen geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige 21e eeuw is yoga een goede manier om rust en ontspanning toe te laten.

We weten dat beweging gezond is en leidt tot een beter gevoel, opgewektheid en frisser denken. 

Yoga scoort dan ook vergelijkbaar of beter dan andere sporten op vermindering van angst en stress, een beter balans, minder vermoeidheid, een beter humeur, minder pijn, verlaging van het cholesterolgehalte en een betere kwaliteit van leven op sociaal gebied en op het werk.

Om deel te nemen heb je geen speciale kleding nodig. Kleding en/of schoeisel dat je prettig zit is voldoende. Wel is het handig om een matje mee te nemen om op te zitten.

SMILE heeft de ervaren Yoga docente Monique Bollen bereid gevonden om op donderdagmiddag de yoga lessen te verzorgen. Monique geeft al jaren les bij Yogaenzo Maastricht en via Maastricht Sport. Ze zorgt er voor dat de deelnemers op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met Yoga.

Wanneer en waar?
Vanaf 26 augustus elke donderdag van 16.00 -17.00 uur in de kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Yoga lessen kosten €6,00 per losse deelname. Een zogenaamde 10-lessen kaart
€50,00. Deze 10-lessenkaart is 4 maanden geldig. Na afloop van de Yoga les kan er onder het genot van een gratis kopje koffie nagepraat worden over de opgedane Yoga ervaringen.

Aanmelden
Aanmelden voor de Yogalessen kan via info@smile043.nl. Per les kunnen maximaal 10-15 cursisten deelnemen, meld u snel aan, want vol is vol. Mochten er meer geïnteresseerden zijn dan wordt eventueel op vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur een tweede Yoga les opgestart.

______________________________________________________________

Yoga teaches our body and mind, and to balance mind and consciousness with each other. The exercises give strength and energy and provide an overall pleasant feeling of relaxation. Especially in our hectic 21st century, yoga is a good way to allow rest and relaxation.

We know that exercise is healthy and leads to a better feeling, cheerfulness and fresher thinking.

Yoga scores similar or better than other sports on the reduction of anxiety and stress, a better balance, less fatigue, a better mood, less pain, lowering cholesterol levels and a better quality of life in the social field and at work.

To participate you do not need special clothes. Clothing and /or footwear that you are comfortable with is sufficient. However, it is useful to bring a mat to sit on.

SMILE has found the experienced Yoga teacher Monique Bollen willing to provide the yoga classes on Thursday afternoon. Monique has been teaching at Yogaenzo Maastricht and via Maastricht Sport for years. She ensures that the participants can get acquainted with Yoga in an accessible way.

When and where?
From 26 August every Thursday from 16.00 -17.00 hours in the canteen of Sportpark Heugem, on the Gronsvelderweg. The Yoga classes cost €6.00 per single participation. A so-called 10-lesson card €50.00. This 10-lesson card is valid for 4 months. After the Yoga class you can talk about the yoga experiences while enjoying a free cup of coffee.

Announce
You can register for the Yoga classes via info@smile043.nl. A maximum of 10-15 students can participate per lesson, sign up quickly, because full is full. If there are more interested parties, a second Yoga class will possibly be started on Friday afternoon from 16:00-17:00.