Arbeidsmatige dagbesteding LEVANTOgroep

In het voorjaar van 2019 hebben SMILE en LEVANTOgroep het initiatief genomen om te komen tot een samenwerkingsverband. Doel van het samenwerkingsverband is om de dagbesteding van de cliënten van Levanto vorm te geven middels het uitvoeren van werkzaamheden.

Het samenwerkingsverband heeft er inmiddels toe geleid dat sinds medio september 2019 cliënten van LEVANTOgroep zijn gestart met arbeidsmatige dagbesteding. Vanaf dat moment zijn gemiddeld 6 cliënten beheer- en onderhoudstaken gaan verrichten op sportpark Heugem onder begeleiding van een medewerker van LEVANTOgroep. Voor SMILE en indirect de voetbalverenigingen RKHSV en DBSV is dit een ware aanwinst, aangezien zij door de inzet van de cliënten enorm ontlast worden in het onderhoud van het sportpark.

Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:

  • Kleine klussen: reparaties materialen
  • Groen werkzaamheden: bladeren vegen, lijnen trekken, onderhoud sportpark
  • Onderhoud taken: opruimen zwerfafval, opruimen diverse materialen
  • Poetswerkzaamheden: ondersteunend aan poetstaken, kleedlokalen, kantine, keuken
  • Materiaal verzorging: wegzetten en inklappen van doelen, netten doelen verzorgen etc.

Middels het opdoen van werkervaring leren de cliënten omgaan met verantwoordelijkheden en leren zij verschillende vaardigheden om vervolgens door te kunnen stromen naar al dan niet betaald (vrijwilligers)werk.

Het doel is om de dagbesteding uit te breiden met een sportieve activiteit, omdat met sport ook gewerkt kan worden aan verschillende aspecten die van grote invloed kunnen zijn op het welbevinden van de cliënten. Denk hierbij aan het vergroten van zelfvertrouwen, het buiten de comfortzone treden, succesbeleving, omgaan met winst en verlies, samenwerking etc.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met stichting SMILE via info@smile043.nl.