Rabobank Clubsupport

Een persoonlijk bedankje!

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu.

Stichting SMILE bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Ons doel

Voor het kunnen aanbieden van fysieke sport (bootcamp, wandelen), denksport (o.a. bridgen) en (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn diverse materialen nodig. Denk aan sportspullen, spullen om het onderhoud te (blijven) doen op het sportpark, en tafels voor de bridgecursus.

Zonder een financiële injectie wordt de financiële bijdrage per deelnemer op termijn te hoog met als gevolg uitval, en dat willen we voorkomen.

Stichting SMILE staat voor het meer in beweging brengen van de inwoners in Maastricht Zuidoost, in de breedste zins des woords. Van fysieke sport (bootcamp, wandelen) naar denksport (o.a. bridgen) naar (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in combinatie met een persoonlijk sportaanbod. Jong en oud is welkom om via stichting SMILE (weer?) in beweging te komen en/of te gaan sporten .